Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Doğum Tarihi

1870

Ölüm Tarihi

1927

Şehir

İstanbul

1870’de İstanbul’da doğdu. Eğitimine Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesinde başladı. 1888’de Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Hariciyeci oldu. Konsolos katipliği ve konsolosluk yaptı, mesleğinde Hariciye Müsteşarlığına kadar yükseldi.

Başlangıçta Osmanlıca ile, Türkçülük ve “Yeni Lisan” akımını benimsedikten sonra ise milli konularda ve sade bir dille yazdı. Ahmet Hikmet’in sanat anlayışı ikiye ayrılır 1)SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ Servet-i Fünun ilkelerini benimseyerek yazdığı eserlerdir. 1896 yılında Servet-i Fünun’a katılır. Bu dönemde hikâye türünde yazdığı iki eser vardır Haristan ve Gülistan’dır 2)Türkçülük Akımını Benimsediği Dönemi.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1927 yılında vefat etti.

ESERLERİ

Çağlayanlar
Gönül Hanım
Haristan ve Gülistan
Leyla yahut Bir Mecnunun İntikamı
Bir Tesadüf
Kadın Ruhu
Beliren Simalar
Salon Köşeleri
Bir Safha-i Kalb
Silinmiş Çehreler
Bir Damla Kan
Alparslan