Ahmet Onay

Unvan

Doç. Dr.

Doğum Tarihi

1964

Şehir

İzmir

Ülke

Türkiye

1964 yılında Kemer’de doğdu. Lise’den sonra İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Üniversitesinde din eğitimi alanında yüksek lisansını, İngiltere Leeds Üniversitesinde sosyal psikoloji alanında doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede içerik çözümlemesi ve söylem analizi konularında post-doktora çalışması yaptı. 2009 yılı Ocak ayında da din, bilgi ve kültür sosyolojisi alanında doçent oldu. Bu arada, Leeds Üniversitesi’nde ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı için Cami Bilgi Bankası ve Hac Hizmetlerinin Değerlendirilmesi gibi projeleri yürüttü.

Vaizlik, müftülük ve müfettişlik görevleri yanında 2003-2004 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığına da vekâlet eden Onay, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmekte ve halen Diyanet İşleri Başkanlığında iç denetçi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
YAYIMLANAN ESERLERİ

Kitaplar

Onay, A. (2008). Türkiye’nin Cami Profili, (Fizikî ve Sosyolojik Açılardan Bir Analiz), Dem Yayınları, İstanbul.
Onay, A. (2008). Hacıların Gözüyle, Türkiye’nin Hac Organizasyonu, Dem Yayınları, İstanbul.
Onay, A. (2004). Dindarlık Etkileşim ve Değişim, Dem Yayınları, İstanbul.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Onay, A. (2007). Türkiye’de Camilerin Gruplandırılması, Sınıflandırılması ve Görevli İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16: 77-121.

Onay, A. (2007). Cami Eksenli Din Hizmetleri, Değerler Eğitimi Dergisi, 12: 149-174.

Onay, A. (2006). Hac Yapan Kişilerin Hacdan Sonraki Dinî Tutumları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14: 1-23.

Onay. A. (2004). Diyanet Hutbelerinin İçerik Analizi, İslami Araştırmalar Dergisi, 17 (1), 1-13.

Onay, A. (2003). Mezun Oldukları Liselere Göre Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerine ve Dini Gruplara Yönelim Durumları, Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1): 171-194.

•Onay, A. (2002). Dini Yönelim Ölçeği: Ölçek Geliştirmede Yöntem, Teorik Altyapı, Geçerlilik ve Güvenilirlik, İslamiyat Dergisi, 5 (4): 181-192.

Onay, A. 2001). Dindarlık Ölçme Çalışmaları: Dindarlık Ölümünde Üç Farklı Yaklaşım ve Ölçmenin Esasları, İslami Araştırmalar Dergisi, 14 (3-4): 439-449.

Diğer Makale ve Yazılar

Onay, A. (2008). Mabet İçinde Eğitim ya da İçinde Eğitim Olan İbadet, Dem Dergi,3: 42-45.

Onay, A. (2006). Ana-Baba Hakları ve Yaşlılara Saygı, Kürsüden Öğütler, 52 Konuda Vaaz Örnekleri, 337-345, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Onay, A. (2005). İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitimi ve Dindarlık Yansımaları, İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, 97-112, Dem Yayınları, İstanbul.

Onay, A. (2005). Dini İçerikli Film, Dizi ve Dramalarda Senaryo ve Görsellik Sorunu (Sosyo-Psikolojik Bir Analiz), II. Dini Yayınlar Kongresi, Sesli ve Görüntülü Dini Yayıncılık 05-07 Kasım 200-Ankara, 113-120, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Onay, A. (2005). Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Yayın Faaliyetleri, III: Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 20-24 Eylül 2004, 555-562, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Onay, A. (2004). İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Cami Eksenli Din Hizmetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Alandaki Formasyon İhtiyaçları, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Bildiriler Müzakereler, 409-423, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Baskı Merkezi, Isparta.

Onay, A. (1998). İngiltere’de İslam: Sosyo-Psikolojik Açıdan Kısa Bir Tahlil, Diyanet İlmi Dergi, 34 (2): 53-59.

Onay, A. (1993). İslam Fıkhında Vadeli Satış, Diyanet İlmi Dergi, 29 (2): 81-90.

YAYIMLANMAMIŞ ESERLERİ

Onay, A. (2000). Religious Attitudes and Muslim Identity, with Reference to Turkish University Students, Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Leeds, Leeds, UK.

Onay, A. (1997). Dini Yönelim Düzeyi ile Sınav Kaygısı İlişkisi ve Sınav Kaygısında Hipnoterapi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
.
İslam’da Borçlar Hukuku (Yayımlanmamış kitap çalışması).

KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNDUĞU TEBLİĞLER

Cami Eksenli Din Hizmetleri, Din Hizmetleri Sempozyumu Bugünü ve Geleceği, 3-4 Kasım 2007, Kızılcahamam/Ankara.

Hac İbadetinin Sosyo-Kültürel Hayatımıza Yansımaları, Türkiye’de Hac Organizasyonu Sempozyumu, 7-9 Temmuz 2006 Conrad Hotel, İstanbul.

Interfaith Relations in Turkey (Türkiye’de Dinler arası Diyalog). 2004. The Study of Religions: Mapping the Field, British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group, Oxford, UK.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurt Dışı Yayın Hizmetleri. 2004. III. Avrupa Din Şurası. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara.

İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitimi ve Dindarlık Yansımaları. 2003. İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim Çalışma Toplantısı. Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul.

Din Eğitiminde Bireysel ve Toplumsal Yardım Unsurlarının Bilinç Düzeyinde Ele Alınması (Cami Eksenli Din Hizmetleri Örneği). 2003.

Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin Sorunları ve Geleceği Sempozyumu. İlahiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Religiosity in Khutbas (Hutbelerde Dindarlık). 2001. Materialising Religion: Expression, Performance and Ritual, British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group, Oxford, UK.

Data Collecting and Analysing in the Sociology of Religion (Din Sosyolojisinde Veri Toplama ve Analiz Sorunu). 2000. Sociology of Religion Conference, University of Bristol, Bristol, UK.

Religious Groups in Turkey (Türkiye’de Dini Gruplar). 1999. Religiosity and Identity Conference, British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group, Durham, UK.

Religious Attitudes in Erzincan (Erzincan’da Dini Yönelimler). 1998. British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group, Leeds, UK.

Dini Yönelim Düzeyi ve Sınav Kaygısı İlişkisi. 1997. 4. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara.