Ahmet Vehbi Ecer

Doğum Tarihi

1934

1934 yılında Bor’da doğdu. İlk ve Orta Okulu Bor’da, liseyi Niğde’de bitirdi. 1959 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde memurluk, Kayseri İmam Hatip Lisesinde Öğretmenlik ve Yöneticilik, Radyo ile Eğitim Merkezinde yazar Öğretmenlik, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde öğretmenlik ve Müdür Yardımcılığı (1966-1982), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi (Yard. Doç. Dr) dekan yardımcısı, bölüm başkanlıkları görevlerinde bulundu.

1976 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam Tarihi alanında doktora yaptı. Çeşitli yayın organlarında makaleleri ve kitapları yayınlandı. Bunlar arasında İmanın Akıl ve İlimle Münasebeti adlı eseri T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı (1963 de),dördü de Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü yayınları arasında yer aldı.

8 ağustos 1999 Tarihinde yaş haddinden emekli oldu. Evli ve iki kız bir erkek babasıdır.

Eserleri
1- İmanla ilgili kırk hadis (Çeviri). Niğde, 1960
2- İmanın akıl ve ilimle münasebeti. Ankara, 1963 (Diyanet İşl.Bşk.lığı yayını)
3- İslâm mezhepleri tarihi (Prof. Dr. Avni İlhan ve Prof. Dr. Mustafa Öz ile birlikte). İzmir, 1977.
4- Türk din bilgini Matüridî. Ankara, 1978.
5- İslâm mezhepleri tarihine giriş, Kayseri, 1980.
6- İyilikte yarışmak, Kayseri 1983 (Televizyon konuşmaları).
7- Üç Tebliğ, (Vehhabiler – İbn Sina – Mekke Şerifleri). Kayseri, 1985.
8- İslâm Tarihi dersleri, (Metod – Kaynak – İlk Devir). Kayseri, 2000, 2.Baskı, Erciyes Üniversitesi Rektörlük yayını.
9- İslâm Tarihi dersleri II (Dört Halife dönemi). Kayseri, 2000, 2. Baskı. Erciyes Üniversitesi Rektörlük yayını.
10- Lâiklik, Din ve Türkiye, (Prof. Dr. Ü. Günay ve Prof. Dr. Harun Güngör ile birlikte). Ankara, 1997.
11- İlk Osmanlı Kadısı Dursun Fakih, Kayseri, 1995, Küre Belediye Başkanlığı yayını.
12- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ve Feteva-yı Ali Efendi maddesi. Türkiye Günlüğü Dergisi’nden. (Sayı: 46) Ayrı basım, 1997.
13- Atatürk’ün din ve İslâm dini hakkındaki görüşleri. Kayseri, 1998
14- Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar ve Türkiye. (Prof. Dr.Ünver Günay ile birlikte), Kayseri, 1999, Erciyes Üniversitesi Rektörlük yayını.
15- Tarihte ve günümüzde İhvan Ül-Müslimin Örgütü. Kayseri, 2. Baskı. Erciyes Üniversitesi Rektörlük yayını.
16- Tarihte Vehhabi Hareketi ve etkileri, Ankara, 2001, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) yayını.
17- XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve Tarihi. Ankara, 2001, Kayseri İlâhiyat Bilimleri Araştırma Vakfı yayını.
18- Dinimiz İçin Dilimiz, Kayseri, 2001.
19- Zararlı Dinî Faaliyetler ve Amaçları, Kayseri, 2004.
20- İslâm Tarihinde üç olay, Kayseri, 2004.