Anzavur Ahmet

Ölüm Tarihi

1921

Milli Mücadele’ye karşı ayaklananlardandır. Balıkesir’e yerleşmiş bir çerkez ailesindendir. II. Abdülhamid zamanında Jandarma subaylığı yapmış, Bakırköy karakol kumandanlığında bulunmuş, sonra Kütahya ve Konya’da görevlendirilmişti.

Anzavur, II. Meşrutiyet’te Çakırcalı’nın tenkilinde büyük yararlılıklar gösterdi. Bu nedenle Sultan Reşad ona bir kılıç armağan etmişti. Daha sonra, emekli binbaşı olarak memleketine çekilmiş ve yarış atı yetiştirmeye başlamıştı. Son derece dindar, kendini beğenmiş ve ittihatçı düşmanıydı.

Mütarekede bir ara İzmit mutasarrıflığı yaptığı anlaşılıyor. Anadolu’daki ulusal kurtuluş hareketini, İttihatçılığın Bolşevikliğe varan bir uzantısı sayarak, din adına buna karşı çıkmak için kurulan, Cemiyeti Ahmediye’nin üyesi oldu. Kuvayı Milliye’yi bastırmak için gösterdiği çabalardan ötürü, Sultan Vahidettin kendisine “mirmiran”lık (bir çeşit mülki paşalık) unvanı vermişti.

Silahlı girişimlerinde başarısızlığa uğradıktan sonra, Yunanlı işgalcilerle işbirliği yapmış ve Yeniçiftlik köylü Mehmet Efe tarafından (Kara Hasan çetesinin eski üyelerinden) 1921 yılı Nisan ortalarında bir çarpışmada vurularak öldürülmüştür. Çeteci Pomak Kara Hasan’a yazdığı 30 Ekim 1919 tarihli mektupta, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını, I. Dünya Savaşı’na girerek Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasına yol açan farmason-İttihatçılar’la bir tutar.