Axel Caesar Springer

Ülke

Almanya

Alman yayıncı Springer şirketini Avrupa’nın en büyük yayın işletmesi haline getirdi. Güçlü düşünceleri yüzünden sık sık eleştirilen Springer Avrupa kıtasının en yüksek tirajlı günlük gazetesi olan (1994 baskı sayısı: 4.29 milyon) “BILD-Zeitung”u (Resimli Gazete) hayata geçirdi. Hamburg yakınlarında Altona’da bir yayıncının oğlu olarak dünyaya gelen Springer, sonraki mesleğini çekirdekten öğrendi. Springer liseyi bitirdikten sonra babasının işletmesinde dizgisi ve matbaacı olarak çıraklık eğitimini tamamladıktan sonra, Wolffs Telegraphisches Bureau adlı haber ajansında para almaksızın mesleği öğrenmek için çalıştı.

“Bergedorfer Zeitung” için muhabir olarak çalıştı ve 1941’e kadar “Altonaer Nachrichten” (Altona Haberleri) adlı gazetede şef redaktörlük yaptı. Adı geçen gazete 1941’de kapatılınca, askerlik hizmeti için uygun görülmeyen Springer, babasının yayınevini yönetti. Girişimci Olarak Kariyeri Dönemin Kuzey-Batı Almanya Radyosu’nun (NWDR) radyofonik yapıtlarını basan “Nordwestdeutsche Hefte” (Kuzey/Batı Almanya Defterleri) adlı dergiyle yayıncılık kariyerini başlatan 34 yaşındaki Springer, bunun ardından “HÖR ZU” (Dinle) adlı dergiyi çıkardı. Bu resimli aile dergisi, izleyen on yıllar boyunca Alman dilindeki en büyük program dergisi haline geldi.

Springer, 1948’de yapılan para reformunun hemen ardından “Hamburger Abendblatt”ı (Hamburg Akşam Gazetesi) çıkartmak için Hamburg Kenti Senatosundan izin aldı. Springer bununla bağımsız, tarafsız bir günlük gazete çıkarmaya ilişkin düşünü gerçekleştirmiş oldu ve bu gazeteyi en büyük bölgesel Alman gazetelerinden biri haline getirdi. BILD-Zeitung’un İlk Baskısı İlk satış fıyatı 10 pfennig olan “BILDZeitung” ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nde 1952’de yeni bir basın çağı başladı: Springer basit cümleli, sürükleyici kısa makalelerle kitlelere hitap ediyordu.

İngiliz müttefikleriyle olağanüstü iyi ilişkiler içinde bulunması, Springer’in 1953’te Welt (Dünya) yayınevini aşağı yukarı 3.5 milyon DM’a İngilizlerden satın almasına olanak sağladı. Bölgeler arası günlük bir gazete olan “Die Welt” (Dünya) Springer’in reklam etiketi olmakla beraber, hiçbir zaman beklediği başarıyı sağlayamadı. Springer’in yayınevi 50’li yılların ortasından beri “WELT am Sonntag” ve “BILD am Sonntag” (1956) adlı gazetelerle pazar günleri ulusal gazete piyasasına egemen olmaktadır. Alman Birliği şavunucusu olan Springer, 1959’da yayınevini Hamburg’dan Berlin’e taşımaya karar verdi (1966’da taşındı). Almanya’nın geleceğine umutla baktığını herkese kanıtlamak için Springer aynı yıl içinde Berlin’deki Ullstein Yayınevini satın aldı.

47 yaşına gelmiş olan Springer, “BZ” (Berliner Zeitung) ve “Berliner Morgenpost” adlı Ullstein gazeteleriyle, ikiye bölünmüş Berlin kentinde kendisinin liderlik pozisyonunu garanti altına aldı. Bastığı ürünlerde DDR (Demokratik Alman Cumhuriyeti) harflerinin önündeki ve arkasındaki tırnak işaretini kaldırmayı reddeden Springer, Alman Birliği için sarf ettiği çabaların yanı sıra, diğer kişisel inançlarını da yayınevinin redaksiyon çalışmalarında ilke olarak kullandı. İnanmış bir Protestan olan Springer, Almanlarla Yahudilerin barışmasına yaptığı katkılar sayesinde İsrail tarafından birkaç kez ödüllendirildi.

Springer her tür siyasal aşırılığı reddediyor ve kendisini serbest piyasa ekonomisinin savunucusu olarak görüyordu. 1968 öğrenci çatışmaları sırasında başta “BILD” olmak üzere Springer’in günlük gazeteleri tek taraflı siyasal yöneltmelerle halkı kutuplaştırdılar ve “Gammlertum” (serserilik) ve “Rotgatdisten” (Kızıl Askerler) gibi kavramlarla duyguları ateşlediler. Öğrenci lideri Rudi Dutschke Nisan ayında kendisine karşı girişilen bir suikast sonucu hayatını tehlikeye atan bir biçimde yaralanınca, büyük Alman kentlerinde yayınevleri abluka altına alındı.

Yayıncının düşünce tekeline karşı çıkan “Springer’in mallarına el koyunuz kampanyası” ve kamuoyunun daha eleştirel bir hale gelmesi, Springer’in piyasa payının düşmesine mal oldu. Springer, aralarında “Bravo”, “Eltern” (Anne-Babalar) ve “Kicker” de bulunan dergilerini başka yayınevlerine sattı ve başta Kuzey AImanya bölgesi olmak üzere, bölgesel gazete piyasasına girdi. Yerine geçeceğini umduğu en büyük oğlunun 1980’de intihar etmesiyle Springer kişisel bir felaketle karşı karşıya kaldı.

Kendisine sanat koruyucusu olarak da bir isim yapmış olan Springer, toplam beş evliliğinden üç çocuk sahibiydi. Elektronik Medyalar Springer 70’li yıllarda özellikle belirli uzmanlık alanlarındaki dergilerle (örneğin “Rallye Racing” Otomobil Yarışçılığı) piyasada belli bir paya sahip olduktan sonra, 80’li yıllarda en büyük hedefi olan kendi televizyon programını kurma işine girişti. Kamu/hukuksal yayıncılık tekeli yayıncıların inisiyatifleri sayesinde sona erdirilince, Springer Schleswig-Holstein eyaleti radyosu ve Radyo ffn’e (Aşağı Saksonya) ortak olmakla özel radyo alanına girmiş oldu ve 1985’te SAT 1’in ortaklarından biri olarak yayına başladı.

73 yaşındaki Springer aynı yıl içinde Berlin’de hayata gözlerini kapadı.