Aydın Ayan

Doğum Tarihi

1959

1959-1964 İlköğrenimini Çaykara, Şahinkaya 2 İlkokulu’nda yaptı.

1964-1971 Çaykara Ortaokulu’nda başladığı ortaöğrenimini Kırıkhan Ortaokulu’nda sürdürdü, Kırıkhan Lisesi’nde tamamladı.

1972-1977 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü’nde 1972-73 öğretim yılında Prof. Sabri Berkel ve Doç.Reşat Atalık yönetimindeki Desen Atölyesi’nde; 1973-74 ve 1974-75 öğretim yıllarında Prof Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde, 1975-76 ve 1976-77 öğretim yıllarında Prof Neşet Günal Atölyesi’nde öğrenim gördü .
1977 “Brecht-Bruegel İlişkisi” konulu Yüksek Lisans kuramsal çalışmasını yaptı.
Prof. Sabri Berkel ve Doç. Fethi Kayaalp yönetimindeki Gravür Atölyesi’nden sertifika aldı.
Şubat, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Boya Devresi Sınavında tam not (20) aldı.
Haziran, “Şimdi gözaydın etme zamanıdır, yeni bir dünya doğu-yor” konulu 130×63 cm. tuv/ Yğb. kompozisyonu ile İ.D.G.S.A. Yüksek Resim Bölümü’nden Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazandı.

1979 19 Ocak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne Asistan olarak girdi.

1980 17 Ocak, ressam M. Can Ayan (Göksan) ile evlendi. (Şahitleri: Prof. Neşet Günal ve Doç. Devrim Erbil)

1981 Burdur, 57.Er Eğitim Tugayı’nda Kısa Devre askerlik görevi yaptı.

1982 2 Ağustos, Kızı Burcu doğdu.

1983 (08. 07. 1983) M. S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yetirlilk Diploması aldı.

1986 Türk ve İngiliz Hükümetlerinin Kültürel Değişim Programı çerçevesinde British Council’in açmış olduğu sınava tüm dallarda katılan 160 aday arasında 2. seçilerek burs almaya hak kazandı ve İngiltere’ye gitti.

1986-1987 İngiltere’nin Norwich kentinde The Bell School of Languages’da (Old House) dil eğitimi görerek sertifika aldı.

1987 Goldsmiths’ College of London University’de “Epic Aspects in English Painting” (İngiliz Resminde Epik Öğeler) konulu kuramsal bir çalışma yaptı ve bu çalışmayı bir raporla British Council’a (Londra) sundu. Londra, Harringey Art Council’ın sipariş ettiği 95 metrekarelik mozaik panoya iki ressam arkadaşıyla birlikte imza attı. 1986-87-88-90-91-93-2003, 04, 05, 06 yıllarında: İngiltere, İskoçya, Hollanda Belçika, Fransa, ABD, İspanya, Azerbeycan, Norveç, Avusturya, Çekoslovakya ve Macaristan gibi ülkelerin değişik kent ve müzelerinde kültürel ve sanatsal nitelikli araştırma inceleme, bilgi-görgü arttırma gezileri yaptı.

1988 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı’nda Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı.

1990 24.10.1990. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca girdiği Doçentlik Sınavını başararak Resim Ana Sanat Dalı’nda Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisi aldı.

1992 22 Ocak, Miman Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı.

1993 Eisenhower Exchange Fellowships “Türkiye için (Tek Ulus) programı kapsamında değişik dallardan seçilen on bursiyerden biri olarak “Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi”, Kültür ve Sanat konularında ABD’nin çeşitli yerlerindeki oniki eyalette, 50 dolayında müze, kültür merkezi, çağdaş sanat enstitüsü, üniversite ve orta öğretim kurumunda
araştırma-inceleme ve randevulu görüşmeler yaptı. Araştırma-İnceleme ve görüşmelerinin sonucunu bir konuşma ve yazılı bir raporla Eisenhower Exchange Fellowships’e (Philadelphia-U.S.A.) sundu.

1993-1994 Capitol Alışveriş Merkezi’nin (Altunizade) sahibi olduğu Capitol Art Gallery’nin kuruculuğu, danışmanlığı, sergiler yapımcılığını yaptı.

1994 Almanya’da yayınlanan Ansiklopedik sözlük, Das Bertelsmann Lexıkon’da (Verlagshaus GmbH Stuttgart Germany) “Ayan, Aydın”a yer verildi.

1994-96 İki dönem için Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UNESCO-A.I.A.P.) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçildi (1994-95, 1995-96).

1995-1996 Dünyanın 100 değişik ülkesinden Eisenhower Exchange Fellowships bursunu almış 1000 civarında kişinin özgeçmişine yer verilen “EEF Directory”de “Sanatçı” ve “Eğitimci” olarak Aydın Ayan’a yer verildi.

1997 Metnini Ahmet Oktay’ın yazmış olduğu AYDIN AYAN kitabı Bilim Sanat Galerisi Yayınlarından yayımlandı.

1998 Aydın Ayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kadrosunda Profesörlüğe yükseltildi ve atandı.

1999 15 Haziran tarihinde yapılan seçim sonucunda Aydın Ayan MSÜ GSF Resim Bölümü Başkanlığına seçildi, altı aylık süre için vekaleten atandı. Altı ay sonra yapılan seçimlerde, tekrar bölüm başkanlığına seçildi, yeniden vekaleten atandı. 15 Haziran 2000 tarihinde yapılan seçimlerde üçüncü kez bölüm başkanlığına seçildiği halde o zamanın dekanınca ataması yapılmadı.

1999-2000 TC Devlet Planlama Teşkilatı VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı “Kültür” ve “Plastik Sanatlar” alt komisyon başkanlıklarını yaptı ve hazırladıkları raporu DPT’ye sundu. İlgili rapor DPT tarafından konusunda örnek rapor seçildi.

2000 Eczacıbaşı/Vitra Seramik fabrikasında “Tuvalden Toprağa” Projesi kapsamında Seramik-heykel çalışmaları yapmıştır.

2001-2003 MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Profesörler Kurulu’nda, Fakülte Kurulu’na Profesör Temsilcisi olarak seçildi ve görev yaptı.

2001 15 Kasım 2001 tarihinde seçilmiş olduğu MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

13 Aralık 2002-13 Aralık 2005 tarihleri arasında seçilmiş ve atanmış olduğu MSÜ GSF Resim Bölümü Başkanlığı görevini ikinci kez yaptı.

2002 Bilim Sanat Galerisi Yayını olan “Yalçın Karayağız” kitabının metnini yazdı.

2003 20 Ekim 2003 tarihinde Kültür-Sanat, Basın-Yayın-Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Uluslar arası İlişkilerden sorumlu MSÜ Rektör Yardımcığı görevine atandı.

2003 Kültür-Sanat’tan sorumlu Rektör Yardımcısı olması sıfatıyla sorumluluk alanı içinde bulunan MSÜ Resim Heykel Müzesi Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

2004 Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı olması sıfatıyla, 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin üyesi olduğu AB Sokrates/Erasmus Programı Koordinatörlüğünü yürütmüş ve bu süre içinde yurtdışında 37 üniversite ile anlaşma imzalanmıştır.

2004 6 Ağostos 2004 tarihinde Kültür-Sanat-Basın-Yayın-Tanıtım-Halkla İlişkiler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevine ikinci kez atandı.

2004 24 Haziran-12 Ekim 2004 tarihleri arasında, Afyon/Şuhut Atatürk Evi “Kurtuluş Savaşı Panaroması” projesini gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında , 15 adet büyük boyutlu kompozisyon yapılmış ve 11 adeti Şuhut Atatürk Evi’ne sürekli sergilenmek üzere yerleştirilmiştir.

2006 Ayan “Resim Sanatımızda İnsani Bir Duyarlık: Nedim Günsür” kitap metnini yazmış ve bu yayın 15 Kasım-30 Aralık 2006 tarihleri arasında İş Sanat Kültür Merkezi Kibele Sanat Galerisi’nde açılan Nedim Günsür Sergi Kataloğu/kitabında yayınlanmıştır .

Sanatçı, 1973 yılından günümüze dek yurtiçi ve yurtdışında üçyüz civarında karma sergiye katıldı.
İlki 1977’de olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Konya, Volda (Norveç) ve Londra (İngiltere)’da otuza yakın Kişisel Sergi açtı ve biri şiir dalında olmak üzere toplam 16 ödül aldı. Ayan 1986 sonrasında hiçbir yarışmalı sergiye katılmamıştır.

Sanatçı, halen M.S.G.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyelik görevini sürdürmekte ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.
ÖDÜLLERİ:

1986 47.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü (Kom’da Kadın)

1985 İzmir Ticaret Odası 100. Kutlama Yılı Sergisi İkincilik Ödülü (Karda Kadın)

1984 “Bolu ve Bolu’da Yaşam” Resim Yarışması, Mansiyon

1984 Viking Baskıresim II.Ödüllü Sergisi, Başarı Ödülü

1983 Uluslararası Mersin Festivali Resim Sergisi, Onur Plaketi

1983 Viking 1.Baskı Resim Yarışması Birincilik Ödülü (Sonsuz Barış ve Dostluk)

1983 “Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü” Resim Birincilik Ödülü (Sonsuz Barış ve Dostluk)

1982 Günümüz Sanatçıları 3.Açıkhava Sergisi, Resim Başarı Ödülü (Askerlik Anıları/Dinlenme)

1981 Cumhuriyet Senatosu Vakfı “Büyük Nutkun Yorumu/Atatürk Resim Yarışması”, Birincilik Ödülü (Büyük Nutkun Yorumu)

1979 13.DYO Resim Sergisi, Resim Başarı Ödülü

1979 40.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü (Patron/Elektrik İşkencesi)

1978 GSD 2.Mayıs Sergisi, TMMOB Başarı Ödülü (Piyonların Piyonları)

1977 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açıkhava Sergisi, Resim Başarı Ödülü

1976 10.DYO Resim Sergisi, Mansiyon (Tuğralı Çıplak)

1975 Şeref Akdik Ödülü (Mor Ağaç)

1971 Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti ve Yeni İstanbul Gazetesinin düzenlemiş olduğu Türkiye Liseler arası Şiir Yarışması’nda “Anadolu’da Hasret Gidermek” adlı şiiriyle İkincilik Ödülü