Aykut Aydoğdu

Doğum Tarihi

1986

Şehir

Ankara

Aykut Aydoğdu 1986 yılında Ankara’da doğdu.

Başladı Lisede Güzel Sanatlar okudu ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nden grafik tasarımcı olarak mezun oldu.

Sanat eserlerine ek olarak, ticari resimler, dergi kapakları ve film afişleri var.

Sürrealist figüratif çalışmaları esas olarak günlük yaşamın ikilemlerine odaklanıyor.

Aydoğdu kollektif bilincini kişisel ile bağlamaya meyilli görüntüler üretir.

Karakterleri, izolasyon ve melankoliyi gösterir ve gerçek ile kurgusal olanların bir araya geldiği bir anda birleşirler.

Bu birliktelik duyguları doğurur, yeni alanlar yaratır ve yanılsamalar iletir.

Türk ressamın dijital sanatı her zaman öykünür, üstün bir şekilde olsa da, gündelik hayatın ürettiği duygularla uyumsuzluk.

İzolasyon, üzüntü veya hoşnutsuzluk, bazen toplum tarafından üretilen rahatsızlıkları vurguladı ve sarstı.

Neredeyse gerçek
Aydoğdu’nun çalışmalarının bir diğer özelliği de dijital araçlarıyla manuel tekniği kusursuz bir şekilde taklit edebilmesi.

Ve yağın dokusunu elde eder. Öyle ki sürrealist bir tablo gibiydi. Ayrıca grafit simülasyonları vardır.

İstanbul merkezli bu Türk illüstratör, eşsiz bir tarz geliştirdi.

En yoğun ve anlaşılmaz duyguları yansıttığı için yağlara benzeyen dijital illüstrasyonlarını yansıtmak kolaydır.

İnanılmaz derecede gerçek bir görünüme sahip, sürrealist çizimleri sembolizmle doludur.

Bunlar acı verici ve romantik aşk fikrinin ağır ve neredeyse hastalıklı bir görüntüsünü vurgulamaktadır.

Kadın figürü, aşk, şaşkınlık ve doğa arasındaki etkileşim, herhangi bir hissin başlangıcına döner ve gerçeküstücü resimlerini günlük yaşamın aynalarına dönüştürür.