Baki Kuru

akademisyen, hukukçu

1928 yılında Düzce’de doğdu. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1958 yılında, Almanya’nın Münster Üniversitesinde hukuk doktoru oldu. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesine asistan olarak girdi. 1960 yılında doçent, 1966 yılında da profesör oldu. 1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. Kasım 2008’de, Almanya’nın Münster Üniversitesi tarafından “Altın Doktora” ödülüne layık görüldü.

ESERLERİ:
Hukuk Mahkemeleri Usulü (6 cilt)
İcra ve İflâs Hukuku (4 cilt)
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat (Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Prof. Dr. Ramazan Arslan’la birlikte hazırlamıştır.) 2006, 28. baskı, 596 sayfa.
Medenî Usul Hukuku, 2006, 17. baskı, 1008 sayfa (Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Prof. Dr. Ramazan Arslan’la birlikte hazırlamıştır.)
İflâs ve Konkordato Hukuku, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1993.
İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı
Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı
İçtihatların Birleştirilmesi Yolu ile İlgili Bazı Sorunlar
Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar
Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, 1995
Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002
İcra ve İflâs Hukukunda Menfî Tespit Davası ve İstirdat Davası, 2003
İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2004
Makaleler, 2006