Baymirza Hayıt

yazar, tarihçi, sovyetolog

17 Aralık 1917 tarihinde bugünkü Özbekistan’ın Fergana vadisi Namangan vilayetinin, Yargorgan köyünde doğdu. Annesinin adı Rabiya, babasının adı Hayit Mirza Mahmutmirzaoğlu’dur. Dokuz çocuklu çiftçi bir ailenin çocuğu olan Baymirza Hayit Özbek Türkleri’nden olup, çocukluk yılları hayatında derin akisler bırakacak olan Sovyet kızılordu milislerinin kanlı eylemleriyle doludur.

Sovyet hakimiyetinin tam olarak sağlanamadığı 1923’lü yıllarda Baymirza’nın ilk eğitim hayatı mahalle mektebinde din eğitimiyle başlar. Bir yıl sonra Cedit Mektebine yazılan Hayit, Okulun dördüncü sınıfından Namangan Vilayeti Talim Terbiye Teknikleri Okuluna geçir. Yazmaya ve okumaya son derece meraklı olan Hayit ilk yazılarını okulun duvar gazetesi olan”Bizim Fikir”de neşreder. Okuldaki müsamere ve şiir günlerinde dikkatleri üzerine çeken Hayit, kısa bir süre sonra Türkistan yeraltı milliyetçi aydınlarından olan Süleyman Çolpan, Gafur Gulam, Safizade ve Refik mümin’lerle tanışıp, Çolpan’ın özel alakasına mazhar olur. Ceditçi ve Türkbirlikçi aydınların, toplandığı Çınaraltı kahve muhitinde Usta-Çırak usulüne göre Hayit edebiyat ve Musiki sohbetlerine katılır. Çınaraltı muhiti, Hayit’in daha sonraki yıllarını manalandıracak olan tarih ve millet şuuru almasının yanında yol ,yordam, usûl, erkân öğreten ikinci bir okul vazifesini görmüştür.

1933 yılı genç Hayit’in hayatında bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu yıllar Stalin’in harekete geçip son geride kalan Türkbirlikçi kişi ve odakları temizleme hareketinin adı olduğu yıllardır. Halk düşmanı suçlamasıyla, gerçekten geride kalmış bütün aydınlar temizlenmiştir.

1943’te yüksek okul imtihanını kazanan Hayit önce Andican vilayeti Sulama (Ziraat) Okuluna, ardından Hokand vilâyetinde Tıp Fakültesine girerse de, ruhunun bir türlü ısınamadığı bu okulu da bırakıp, Türkistan Sovyet Muhtar Cumhuriyeti’nin 1920-1921 yılları arasında Savunma Bakanlığı yapmış Ustubayev vasıtasıyla “Taşkent Üniversitesi’nin Tarih Fakültesi’ne kaydolur. Fakülte sekreterliğinden Baymirza Hayitoviç Mahmudov olarak düzenlenmiş ilk talebelik kimlik kartını alır. Hayit bu Rus mantıklı ismin yarısından, önce 1939’da girmiş olduğu Kızılordu’daki askerlik hizmetinde (Baymirza Hayitov) ,geri kalanından da 1942’de Türkistan lejyonuna katıldığında kurtulacaktır.

Hayit için Taşkent Üniversitesinde, Tarih bölümünden 1937’de mezun olur. Okul yılları boyunca, yaz tatillerinde kolhozlarda çalışırken, stalin diktasının en acı örnekleriyle karşılaşarak hayata hazırlanmaktadır. Hayit’in yetişmesinde önemli rolleri olan Özbekistan Milli İttihat Partisi Başkanı Feyzullah Hocayev, Özbekistan Komünist Partisi Sekreteri Ekmel İkram, büyük şairlerden Abdülraif Fıtrat ve Süleyman Çolpan gibi tanınmış simalar ve öğretmenler tamamen temizlenmiş ,fakat bu defa da okullarda eğitim verecek öğretmen kalmamıştır. Sovyet hükümeti yüksek okullarda okuyan öğrencilerin hızlandırılmış eğitime tabi tutup nizami eğitim enstitüsü’nde üç aylık kurs sonunda öğretmen olarak görevlendirmektedir. Bu yoldan Enstitü’yü başarıyla bitiren Hayit, önce Turokargan rayununda, ardından Sir-Derya buyunda camacoy ve sayram köy okullarında öğretmenlik yapıp ardından Rayun(Kaza) maarif müdürlüğüne tayin edilir. Bu arada Taşkent’e gidip üniversitedeki imtihanlarına girmektedir. 30 Ekim 1939’da yüksek dereceyle Taşkent Üniversitesini bitirdiğinde, Hayit’i 2. Dünya harbi cephesine çağıracak celp kağıdının gelmesine çok fazla bir zaman kalmamıştır. NKVD’nin gözdağı vermek için tutuklanmalara başlaması üzerine, Lenin’in karısı Nadya Krupskaya’ya mektup yazması bir şeyi değiştirmeyecek ve hemen ardından askere çağrılacaktır.

Cepheye gitmeden on beş gün önce annesinin ısrarıyla Tohtahan adında bir kızla evlenen Hayit , bir daha eşini göremediği gibi,ondan olan çocuğunu da tam elli iki yıl sonra görebileceği uzun bir maceralı yola çıkacaktır. 1939’un 23 Aralık’ında Namangan’dan yola çıkan Hayit, okul tatillerinde Sovyet sistemine göre askerlik eğitimi almış olduğundan Kızılordu’ya Teğmen rütbesiyle katılarak, Polonya cephesinde çijov şehrine gelir. Savaş içinde Tankçı sınıfı kursuna tabi tutularak Polonya cephesinde Tankçı sınıfı kursuna tabi tutularak, Polonya cephesinde savaşa katılır. Almanlarla yapılan savaş esnasında Beyaz Rusya’nın Slutsk şehri yakınlarında (1941’de ) Almanlara esir düşer. Alman esir kamplarında uzun ve son derece ağır şartlar altında ölümü beklediği günlerde, Türkistan’ın büyük Türkbirlikçilerinden olup 1920’lerde Rusya’dan kaçıp, Paris’e yerleşen Mustafa Çokay’ın yardımıyla kamplardan kurtulur.

Almanların, Ruslara karşı kurduğu Türkistan lejyonunda görev alan Hayit, Almanların teslim olmasıyla, müttefik kuvvetlerin Stalin’le anlaşmaları gereği birkaç kere daha ölümden kıl payı kurtularak, savaş sonrası Almanya’ya yerleşir.

1947’de Münster/ Westfalen Üniversitesinin Felsefe Fakültesine yazılan Hayit, bundan böyle hayatını vakfedeceği Sovyet araştırmalarıyla, Sovyetler Birliği içindeki Türk halklarının siyasi, tarihi ve dini meseleleri üzerine çalışmaya başlayacaktır. 1950’de parlak bir dereceyle, hazırlanmış olduğu Türkistan(Hokand ve Alaş urdu) Milli hükümetleri” adlı teziyle Felsefe doktoru ünvanını kazanır.

Hayatını, Türklüğe ve Türkistan Tarihine adayan Dr. Baymirza Hayit, artık evinden çıkamayacak kadar rahatsız olduğu yakın zamana kadar, dünyanın değişik yerlerinde konferanslara , milletlerarası toplantılara katılıp ,üniversitelerde ders vererek, makaleler ve kitaplar yazarak , sürekli çalışarak geçirir.

1950’de Alman Ruth hanımla evlenen Hayit’in bu evlilikten Ertay ve Mirza adında iki oğlu, Dilber adında bir kızı ayrıca Özbekistan ‘da evlendiği ilk eşinden olma Bekmirza adında bir oğlu vardır. (Bekmirza, 1991’de İstanbul’da babası Baymirza ile görüşüp, Özbekistan’a döndüğünde ölmüştür.)

Hakkında ,Sovyetler Birliğinde binlerce sayfa tutan(aleyhinde olmak üzere) yazılar, lehine yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılan Dr. Baymirza Hayit, yüzlerce makale, bir o kadar broşür ve risale,pek çok ilmi kitabın müellifi olmasının yanında milletlerarası ilmi ve siyasi pek çok kurum ve kuruluşunda üyesi bulunmaktadır.

VEFAT HABER

Baymirza Hayit vefat etti
Türk dünyasının büyük kaybı
www.turkiyepost.com 31 Ekim 2006

Türk dünyasının büyük mücadele ve fikir adamı Dr. Baymirza Hayit Köln’de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bağımsız Türkistan için ömrünü savaş ve esaret altında geçiren 89 yaşındaki büyük Türkistan Tarihçisi bu sabaha karşı hayat mücadelesini kaybetti.

ESERLERİ

Ülkemizde pekçoğu Türkçeye tercüme edilen (Almanca’dan) eserlerinden bazıları şunlardır.

Türk dünyasında Rus emperyalizminin Ayak izleri
Sovyetler Birliğinde Türklüğün ve İslâmın Bazı Meseleleri
Basmacılar(1917-1934 yıllarında Türkistan Milli Mücadelesi)
Rus yönetimi altındaki Türkistan ve İslam
Rusya ile Çin Arasıda Türkistan

HAKKINDA YAZILANLAR

Yeni Çağ Türkistan Tarihi Kaynakları ve Dr. Baymirza Hayit
Erol Cihangir
TURAN KÜLTÜR VAKFI

Henüz onaltı günlük evli iken Kızıl Ordu saflarında 2. Dünya Harbine katılmak üzere cepheye giden Baymirza Hayit, vatanına ve ailesine ancak elliiki yıl sonra dönebilecektir. Döndüğünde akrabalarından birkaç kişiyle, varlığından haberdar olduğu oğlu Bekmirza bir yıl önce ölmüştür. Acılar, ihanetler ve çetin mücadelelerle dolu bu hayatta onu ayakta tutan tek şey, herhalde inanmış bir adamın dervişçe gülümsemesi olsa gerektir. Böyle söylüyor Hayit’in sevgili dostu G. won Mende’nin eşi Koro won Mende. Ve devam ediyor… “ne zaman Mirza bey aklıma gelse onu hep gülerken hatırlarım. Onu başka şekilde düşünmem mümkün değil. Ve öyle sanıyorum ki onu hayatta tutan bu gülümsemesidir.Kendine yabamcı olan bir ülkede elli yıl yaşadı. Bu onun için çok zor olmalıydı ama, o içten gülümsemesiyle sadece kendi ayakta kalmadı, aynı zamanda ümitsizlik içinde olan dostlarına da bitmez bir destek ve yaşama gücü verdi.”
Yayın Yılı: 2000; 136 sayfa; 3.HAMUR; 13,5×21 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9757893285; Dili:TÜRKÇE

Dr. Baymirza Hayit Armağanı
Erol Cihangir/Rasim Ekşi
TURAN KÜLTÜR VAKFI
İÇİNDEKİLER

Turan Kültür Vakfı Milli Kahramanları Hatırlamak ve Baymirza Hayit 7
Ebulfez Elçibey Hocam Baymirza Hayit 11
Rasim Ekşi Türkistan ve Dr. Baymirza Hayit 15
Erdoğan Aslıyüce Dr. Hayit’e Vefa Borcumuz 19
Abdülkadir Donuk Baymirza Hayit Hocam 21
Mehmet Saray Dostum Baymirza Hayit 25
Erol Cihangir Dr. Baymirza Hayit’in Hayat Hikâyesi 27
Hacı Yakup Anat Doğu Türkistan mı, Uyguristan mı? 105
H. Emel Aşa Kazak Türklerinin İlk Milliyetçi Dergisi 111
Hakan Coşkunaslan Türkistan Bağımsızlık Tarihinde Münevver Kari ve İttihat Terakki 119
Kemal Çapraz Türkistan Hatıraları’nın Neşri ve İsa Yusuf Alptekin 137
Yusuf Gedikli Adil Hikmet Bey ve Asya’da Beş Türk 147
Ahmet Kabaklı Enver Paşa Basmacılar ve Baymirza Hayit 155
Timur Kocaoğlu Türkistanlı Göçmenlerin Siyasi Faaliyetleri Tarihine Bir Bakış 159
Cihangir Muhammed Baymirza Hayit’in Derdi ve Rusya’nın Son Provakasyonlarıl 183
Mirhasan Osmanov Sovyetler Blriğindeki “Sovyet Araştırmacılarının” Tenkid Edilmeleri Hakkında 189
Abdurrahim Polat Baymirza Hayit ve Büyük Türkistan 195
Michael Rywkin Survival of Soviet Features Post-Soviet Turkestan 201
Suphi Saatçi Dar Ağacında Sallanan Bayraklar 211
M. A. Taşkın Türklüğün Beşiği Olan Afganistan ve Oradaki Türkler 215
Arslan Tekin Bizim Diyar Özbekistan 233
Yusuf Nejat Turan İran Türkmenleri 255
Lokman Uzel 1905 Yılında Kazakeli’nde Başlayan Alaş Orda Hareketi ve Alaş Partisi