Bayram İbrahim Rogovalı

şair

Makedonya Türk Edebiyatı

17 Temmuz 1947 tarihinde Prizren’de doğdu. İlk ve ortaokulu doğup büyüdüğü kentte tamamladı. Prizren Öğretmen Okulu’nda Türkçe öğrenim gören ilk nesil öğrencilerindendir.

Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra felsefeye duyduğu yakın ilgi yüzünden yüksek öğrenimine Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde devam etti. Fakat karşılaştığı maddi güçlüklere bir çözüm bulamayınca üniversiteyi terk edip tekrar Prizren’e döndü.

İlk sayısı 1 Mayıs 1969 yılında basımdan çıkan “Tan” Gazetesinin ilk gazetecilerinden biri olan Bayram İbrahim Rogovalı gazetede önce gençlik, kültür-eğitim sayfalarım yönetti. “Tan” Gazetesi’nde yapılan yeni görev dağılımıyla kısa bir süre sonra kültür sayfalarının başına getirildi. 1974 yılında bu görevden uzaklaştırıldı, tekrar gazeteciliğe döndü. Şu anda yine gençlik ve kültüreğitim sayfalarım yönetmektedir.

Çok genç yaşta edebiyata ilgi duyan Bayram İbrahim Rogovalı ilk şiirlerini daha ortaokul öğrencisiyken “Birlik” Gazetesi’nde yayımlamaya başladı. Öğretmen okulunda öğrenim gördüğü yıllarda yakın dostu şair-yazar İskender Muzbeg Şefikoğlu ile birlikte edebiyat etkinliklerinin düzenlenmesine önayak oldu.

Özellikle yetmişli yıllarda şiirleri Türkiye’de “Güney”, “Hisar”/”Türk Dili”, “Yelken”, “Yeni Sanat” gibi dergilerde yayımlanan şairin birçok şiiri diğer dillere de çevrilmiştir.

“Sesler” Aylık Toplum Sanat Dergisinde bir ara öykülerine rastladığımız Bayram İbrahim Rogovalı “Tan” Gazetesi’nde köşe yazarlığı da yaptı.

ESERLERİ:
Çocuk şiirlerini içeren ilk şiir kitabı “Günçiçeği” 1969 yılında “Detska Radost” Yayınevi Sevinç Dizisi’nde yayımlandı. Bugüne kadar yayımlanan diğer şiir kitaplan şunlardır: “Uygarlık Elması” (“Birlik” Yayınları, Üsküp 1972), “Yalnızlık Merdiveni” (“Tan” Yayınları, Priştine 1974), “Taşçeşmesi” (“Tan” Yayınları, Priştine 1990). İskender Muzbeg Şefikoğlu’nun çevirisiyle “Şeftali Ağacına Uçan Kuş” şiir kitabı da “Jedinstvo” Yayınları tarafından yayımlandı.

HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri – Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

Makedonya’da yayımlanan Sesler dergisi, 1965 sonrasında Bayram İbrahim Rogovalı, Mürteza Büşra, İskender Muzbeg, Arif Bozacı; geleneksel şiire çağdaş bir boyut kazandırarak insanı değişik yanlarıyla ele alan, insanî unsurları sıfıra indirgeyen zihniyeti, sırıtmayan bir mizahî yaklaşımla eleştiren Agim Rifat Yeşeren; Altay Suroy Recepoğlu, Zeynel Beksaç, gibi Kosova Türk şairlerinin yetişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.