Bekir Şişman

Doğum Tarihi

1969

Şehir

Samsun

1969 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da, yüksek öğrenimini 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı.

1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde doktora eğitimini bitirdi. 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1997 yılında bir süre Kazakistan’da bulundu.

2001 yılında yardımcı doçent oldu. Halen aynı bölümde Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. 2003–2004 öğretim yılında DAAD bursuyla gittiği Berlin’de sekiz ay kaldı ve burada Türk kültürü üzerine araştırmalar yaptı. Humboldt ve Freie üniversitelerinde seminerler verdi. Yabancı dili Almancadır.

Yayımlanmış çok sayıda makalesi ve üç kitabı mevcuttur:

1. Şehnâme’nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007 (M.Kuzubaş ile)

2. Menâkıb-ı Veliyyâtü’n-Nisâ –Kadın Evliyâ Menkıbeleri-, Şule Yayınları, İstambul, 2009.

3. Cengiznâme -Hazâ Kıssa-i Çingiz Hân-, Etüt Yayınları, Samsun, 2009.