Birol Çetin

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1965

Şehir

Tokat

23.07.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Birol Çetin, 1965 yılında mühimmat astsubayı bir babanın evladı olarak Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Aslen Tokatlı olan Birol Çetin, ilk ve ortaokulu Sivas’ta, liseyi Tekirdağ’da tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora dereceleri aldıktan sonra 1999 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Öğretim üyesi olarak atanmıştır. Kurucu öğretim üyesi olarak atandığı İktisadi ve İdariTRTBilimler Fakültesinde dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Meslek hayatına ise 1986 yılında İstanbul’da dış ticaret ve yatırım müşaviri olarak başlayarak bu görevini 1993 yılına kadar sürdürmüştür. 1993-1999 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2019 yılından itibaren Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde profesör olarak göreve başlamıştır.

2011 yılından bu yana Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda sırasıyla Bosna Hersek Koordinatör yardımcılığı, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te koordinatörlük ve 2016 yılından bu güne kadar ise Balkanlar ve Doğu Avrupa, Doğu Güney Asya Pasifik ve Latin Amerika dairelerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Osmanlı harp sanayi tarihi ve teknoloji uygulamaları konusunda Osmanlı arşiv belgelerine dayalı çalışmaları yanında, iktisadi düşünceler tarihi ve iktisat tarihi alanında çok sayıda kitap bölümü, uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri yanında başta TİKA Avrasya Etüdleri Dergisi olmak üzere çeşitli dergi ve kitaplarda editörlük yapmıştır.

İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Sırpça ve Boşnakça, başlangıç düzeyinde Arnavutça dilleri ile iyi derecede Osmanlı Türkçesi, okuma düzeyinde Arapça ve farsça bilgisine de sahiptir. Ayrıca Türk Bilim Tarihi Kurumu ile History of Economics Society (HES) üyesi olan Çetin evli ve iki çocuk babasıdır.

YAYIN LİSTESİ

ÇETİN, Birol. Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayii (1700-1900), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001

ÇETİN, Birol ve Osman ÇEVİK. İstatistiksel Veriler Işığında Cumhuriyet Dönemi Şirketleşme Tarihi,      Siyasal Kitabevi, Ankara 2005

Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid  “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Harp Sanayii Dumansız Barut Fabrikası” Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 1, sh.383-397 Kayseri 2012

Makaleler

ÇETİN, Birol. The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Ed. KemaL Çiçek,    “ Encouragement And Awarding In Ottoman State Administration”-, Vol 1, 575-583, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2000

ÇETİN, Birol. Türkler, Ed. H.C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Teknolojilerin Takibi (1700-1900), C.13, Sh. 812-821, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002

ÇETİN, Birol. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İktisat Politikası Olarak Müdahalecilik” , Liberal Düşünce, Yıl: 8, Sayı: 32, s:157-165, (Güz 2003).

ÇETİN, Birol. “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Teknolojik Seviyesi Hakkında  Bir Değerlendirme ve Bir İleri Teknoloji Uygulaması”, -Genel Kurmay Başkanlığı- Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2005, sayı 6, sh.51-66

ÇETİN, Birol. “Türkiye’nin İktisadi Meselelerine 1924’ten Bir Bakış: Orhan Midhat’ın İktisadi İlletlerimiz’i”, Liberal Düşünce,

ÇETİN, Birol, F.Coşkun Ertaş, “Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. Yüzyılda Gelişen Üretim Tekniklerinin  Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarına Etkisi : Tüfenkhane-i Amire’ye Ait  Bir imalat Defteri”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi Ocak 2007 Sayı 250 Ankara 2007

Ahmet Çetin, Birol Çetin, “Alternatif Para politikası Değişkenlerinde Maliye Politikası, Döviz Kuru ve Enflasyonun Büyüme üzerindeki Etkisi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi Mart 2007 Sayı 252, Ankara 2007

Çetin, Birol, “Osmanlı Harp Sanayisinde Kurşun ve Kurşun Tedariki”, -Genel Kurmay Başkanlığı- Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Şubat 2011, Sayı 17, sh. 79-95, Ankara 2011.

ÇETİN, Birol ve Serdar Budak, “İcra İflas Kanununa Muhalefet ve Dolandırıcılık Suçları (1997-2007)”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2011, sayı 13, sh. 95-102 Karaman 2011

ÇETİN, Birol, Serap Barış ve Serap Saraoğlu, Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış, Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi sayı 1, sh.123-150 Çankırı 2011

ÇETİN, Birol, Türker Şimşek, “ Karl Gunnar Myrdal’ın Hayatı ve İktisadi Görüşleri”, Gaziosmanpaşa Ün. S.B.E Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt 7, sayı 2, sh. 141-148

ÇETİN, Birol, Mustafa Canka, “Ulcinjski Gusari Kao Medunarodni Problem na Jadranu” Balkan Savaşlarının 100. Yılı Sempozyumu 12-15 Ekim 2012 Podgorica Karadağ

Birol, ÇETİN, Ayşegül Tayyar, “Liberal İktisadi Düşüncede Devlet” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sayı 14/1 sh.107-120 Sivas

Tebliğler

ÇETİN, Birol, “Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Teknolojilerin Takibi ve Teknoloji Casusluğu”, Birinci Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 15-17 Kasım 2001 ÇETİN, Birol, “Erken Dönem Osmanlı İktisadiyatı”, IV. Liberal İktisatçılar Kongresi, Kapadokya, 25-28 Nisan 2003 ÇETİN, Birol, “Osmanlı’dan Günümüze Kollektif Girişimcilik”, V. Liberal İktisatçılar Kongresi, Ankara 2004 ÇETİN, Birol, Osmanlı İmparatorluğu’nda Harp Sanayiinde Kullanılan Kurşun Tedariki, Birinci İktisat tarihi Kongresi 14 -15 Eylül 2007, Marmara Üniversitesi, Eylül 2007 ÇETİN, Birol, State as the Source of Wealth in Ottoman Economic Thought: A different approach to reflections in the aftermath of the global crisis, 37th Annual Meeting of the History of Economics Society, Syracuse University, June 25-28, 2010, Syracuse, New York, USA