Bülent Özdemir

Doğum Tarihi

24 Mayıs 1970

Şehir

İzmir

Burç

İkizler

24 Mayıs 1970 tarihinde Gönen’de doğdu. Savaştepe Öğretmen Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladı. 1991’de Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

1993 yılında YÖK bursu kazanarak yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmak üzere görevlendirildi. Yüksek Lisansını, Modern Avrupa Tarihi ve Modern Ortadoğu Tarihi alanlarında 1997 yılında California Sate University, Long Beach, ABD’de tamamladı. 2000 yılında The University of Birmingham, İngiltere’de, Osmanlı Çalışmaları alanında Doktor ünvanını aldı. 2004 yılında Doçent ünvanını aldı.

Osmanlı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tarihi üzerine çeşitli makaleler yayınladı. Şer’iye Sicilleri ve Arşiv Belgeleri Işığında 18 ve 19. Yüzyıllarda Balıkesir’in Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Global Dünya Problematiği “Etnisite”ye “Mikro Globalleşme” Açısından bir Bakış ve Çözüm Önerisi: Gönen Köylerindeki Etnik ve Dini Yapılanma başlıklı projeleri gerçekleştirdi. Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica, 1830-1850 başlıklı kitabı 2003 yılında The Isis Press tarafından basıldı.

Editörlüğünü yaptığı Osmanlıdan Cumhuriyete Balıkesir kitabı 2007 yılında Yeditepe Yayınları’ndan çıktı.

Halen Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2004 yılından bu yana Türk Tarih Kurumu’nda Süryaniler üzerine araştırmalarına devam etmektedir.

Son çalışması olan Süryanilerin Dünü Bugünü: I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler başlıklı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlandı.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Tezsiz yüksek lisans opsiyonu kullanılarak, Modern Ortadoğu Tarihi ve Modern Avrupa Tarihi konularında yeterlilik sınavları verilmiştir.

Modern Ortadoğu Tarihi Danışmanları: Prof. Dr. Rifa’at Ali Abou-El-Haj ve Prof. Dr. Sherry Wetter

Modern Avrupa Tarihi Danışmanları: Prof. Dr. David Cressy ve Prof. Dr. William A. Weber

Doktora Tezi ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tez Başlığı: “Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica, 1830-1850”

Tez Danışmanları: Prof. Dr. Rhoads Murphey ve Prof. Dr. Benjamin Fortna

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Arslan, İ., “ 19. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir’de Tarımsal Üretim ve Köylü”, Balıkesir Üniversitesi, 2003.

Satılmış S. “I. Dünya Savaşı Öncesinde Nesturiler ve Misyonerlik Faaliyetleri”, Balıkesir Üniversitesi, 2006.

Korkmaz S. “ I. Dünya Savaşı Yıllarında Balıkesir’de Sosyal Hayat”, Balıkesir Üniversitesi, 2006.

Gülen, E., “Kurtuluş Savaşı ve Balıkesir’de Toplumsal Hayata Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2007.

Projelerde Yaptığı Görevler :

Şer’iye Sicilleri ve Arşiv Belgeleri Işığında 18 ve 19. Yüzyıllarda Balıkesir’in Sosyo-Ekonomik Tarihi, Balıkesir Valiliği Projesi, Proje Yöneticisi, 2002-2004

Global Dünya Problematiği “Etnisite”ye “Mikro Globalleşme” Açısından bir Bakış ve Çözüm Önerisi: Gönen Köylerindeki Etnik ve Dini Yapılanma, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2003.

Süryani Araştırmaları Projesi, Türk Tarih Kurumu, Proje Yöneticisi 2004-2007.

İdari Görevler :

Müdür Yardımcılığı, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Mediterranean Studies Association,
PO Box 212, East Sandwich, MA 02537, USA

ESERLER

Kitaplar

Özdemir, B. Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica, 1830-1850, İstanbul: The Isis Press, 2003.

Özdemir, B., Yağcı Z. G., Osmanlı’dan Cumhuriyete Balıkesir, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2007.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Özdemir, B. “Political Use of Conversion in the Nineteenth Century Ottoman Context: Some Cases From Salonica”, JSRI, No.7, Spring 2003 pp.155-169.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Özdemir, B. “Süryani Toplumunda Dinsel Farklılaşma ve Misyonerlik Faaliyetleri”, Osmanlıdan Cumhuriyete II. Uluslar arası Diyarbakır Sempozyumu, 15 – 17 Ekim 2006, Diyarbakır, Türkiye.

B2. Özdemir, B. “I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri Saflarında Süryaniler”, 17. CIEPO( Comite International d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes) Sempozyumu, 18-23 Eylül 2006, Trabzon, Türkiye.

B3. Özdemir, B. “Savaş, Yardım ve Yolsuzluk: I. Dünya Savaşında Amerikan İnsani Yardım Kuruluşu Near East Relief’in Paralarıyla Kurulan Süryani Birlikleri”, XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara.

B4. Özdemir, B. Arslan İ. “’Orda Bir Köy Var Uzakta’: XIX. Yüzyıl Osmanlı Köy Toplumunda Sosyo-Kültürel İlişkiler ve Değişim: Balıkesir Örneği”, X. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 28 Eylül – 1 Ekim 2005, Venedik, İtalya.

B5. Özdemir, B. “The 19th Century Europe
an Travelers’ Accounts as the Shared or Comparative Sources in Writing Ottoman History”, 6th Annual Mediterranean Studies Association Conference, Central European University, Budapeşte, Macaristan, 18-31 Mayıs 2003. Mediterranean Studies.

B6. Özdemir, B. “Political Use of Conversion in the Nineteenth Century Ottoman Context: Some Cases From Salonica”, 4th Mediterranean Social and Political Research Meeting, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Floransa, İtalya, 19-23 Mart 2003.

B7. Özdemir, B. “Salonica: on the Eve of the Tanzimat.”, Mersin, the Mediterranean, and Modernity, Mersin Üniversitesi, Mersin, 18-20 Nisan 2002. (Proc. 19. Yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, s. 56-64.)

B8. Özdemir, B. “The Plurality and Religious Dimensions of Ottoman Culture: The Case of Orthodox Community of Salonica in the 1840s.”, Anthropology, Archaeology and Heritage in the Balkans and Anatolia, The University of Wales, Lampeter, United Kingdom, 10-12 Şubat 2002. The Isis Press, 2006.

B9. Özdemir, B. “Being a Part of The Cinderella Service: Consul Charles Blunt at Salonica in the 1840s”, 15th CIEPO( Comite International d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes) Symposium, Londra, İngiltere, 8-12 Temmuz 2002.

B10. Özdemir, B. “Image of the Muslims in Salonica during the Reform Period: ‘Rulers’ or ‘Ruled’?, IX. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Dubrovnik, Hırvatistan, 20- 23 Ağustos 2001.

B11. Özdemir, B. “Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica”, Junior Historians’ Workshop, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Selanik, Yunanistan 6 –8 Ekim 2000.

B12. Özdemir, B. “New Possibilities on Tanzimat Studies: A Local Perspective.”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 4 –8 Ekim 1999. (Proc. c.3, s.2091-2098, TTK 2002.)

B13. Özdemir, B. “Functioning of a Plural Society: Muslim, Jewish and Orthodox Communities of Salonica in the 1840s”, South-Eastern Europe: Concepts, History, Boundaries, School of South East European Studies, University of London, 19 Temmuz 1999.

B14. Özdemir, B. “An Overview of Population and Municipal Organization of Salonica in the First Half of the 19th Century”, Annual Research Student Colloquium of Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, the University of Birmingham, 12 Aralık 1998.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Özdemir, B. “Being a part of the Cinderella Service: Consul Charles Blunt at Salonica in the 1840s” in Colin Imber, Rhoads Murphey, Keiko Kiyotaki, (Editors), Frontiers of Ottoman Studies,( London: I B Tauris & Co Ltd, 2004) pp. 241-253.

C2. Özdemir, B. “19. Yüzyıl Osmanlı Reformlarını Nasıl İncelemeliyiz: Mevcut Literatür ve Bakış Açıları Üzerine Bazı Düşünceler”, Türkler Ansiklopedisi, 21 Vols., (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002), Vol. XXIV, s. 572-580.

C3. Özdemir, B. “Jews of Salonica and the Reforms” in Mehmet Tütüncü (Ed.) Turkish -Jewish Encounters: Studies on Turkish-Jewish Relations through the Ages, (Haarlem: Stichting SOTA, 2001) pp. 107-129.

C4. Özdemir, B. “A Reassessment of 1838 Trade Convention”, The Great Ottoman-Turkish Civilizations, 4 Vols., (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2000) Vol. II, pp. 230-241.

C5. Özdemir, B. “A Local Perception of Plural Ottoman Society: Muslim, Orthodox and Jewish Communities of Salonica During The 1840s” The Great Ottoman-Turkish Civilizations, 4 Vols., (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2000) Vol. II, pp. 419-441.

C6. Özdemir, B. “Using Consular Reports As Data Source: A Study On The Population of Salonica In The 1840s”, The Great Ottoman-Turkish Civilizations, 4 Vols., (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2000) Vol. II, pp. 549-555.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özdemir, B. “The German Factor in the Ottoman Empire in Late 19th Century,”
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, n.5, 172-190. (Balıkesir, 2001)

D2. Özdemir, B. “Imperializm: Theories and Definitions”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, n. 6-7, s. 89-101. (Isparta, 2002)

D3. Özdemir, B. “Position of the Muslims in Salonica during the Reform Period: ‘Rulers’ or ‘Ruled’?, Akademik Araştırmalar Dergisi n.10, 217-230, (İstanbul: Akademik Araştırmalar Merkezi, 2001)

D4. Özdemir, B. “The Intimate Enemy: A Definition of Indian Response to Colonialism”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, n. 9, pp. 141-147. (Isparta, 2003)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Özdemir, B. Arslan, İsmail. “Temettüat Defteri Işığında 1844-45’li Yıllarda Dursunbey’in Sosyo-Ekonomik Durumu”, Alaçam Dağları ve Dursunbey I. Ulusal Sempozyumu: Dünü-Bugünü-Yarını ile Dursunbey, Dursunbey, 02-03 Eylül 2002. (Alaçam Dağları ve Dursunbey I. Ulusal Sempozyumu: Bildiriler, s. 213-217)