Bülent Salderay

Unvan

Yrd. Doç. Dr.

Doğum Tarihi

1975

Ülke

KKTC

1975 yılında Kıbrıs’ta doğdu. İlk ve orta ögrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Ögretmenliği programından mezun oldu.

2001 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Ögretmenliği Programında ‘Zihin Engelli Bireylerle alışan Özel Eğitim Ögretmenlerinin Plastik Sanatlar Eğitimine İlişkin Görüşleri’ başlıklı yüksek lisans tezini 2008 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzdel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Ögretmenliği Programında ‘Türkiye’deki Zihin Engelliler İş Okullarında Görsel Sanatlar Dersinin Ögrencilerin Beceri, Davranış ve Meslek Edinimindeki katkısına yönelik Ögretmen görüşleri ‘başlıklı doktora tezini tamamladı.

1999-2010 yılları arasında engelli bireylere yönelik görsel sanatlar eğitimine ilişkin, özel sektör alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalar gerçekleştirdi.

2010 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Sanat Bilimleri Bölümünde göreve başladı.