Burhan Göksel

Unvan

Albay

Doğum Tarihi

1916

1916 yılında İzmit’te doğan Alb. Burhan GÖKSEL, 1933 yılında Bursa Askeri Lisesi’ni, 1935’te Kara Harp Okulu’nu, 1936’da Piyade Okulu’nu, l Ekim 1938’de Hava Okulu’nu bitirmiş, 5 nci Tayyare Bölüğü’nde pilot olarak göreve başlamıştır.

1941 yılında Harp Akademisi’ne girmiş, 1944 yılında mezun olmuştur. 1949 yılına kadar Keşif Bombardıman ve Nakliye birliklerinde pilot olarak görev yapmış, 1949 yılında Hava Kuvvetleri İnşaat Başkan Muavinliğine getirilmiştir. 1950’den 1951 yılına kadar Hava Kuvvetleri Okullar Şube Müdürlüğü yapmış ve bu arada Hava Harp Okulu’nun kurulması çalışmalarında bulunmuştur.

Bundan sonra 12 nci Hava Nakliye Üs Komutan Vekilliği, Hava Kuvvetleri Okullar Şubesi Müdürlüğü, Hava – Kara – Deniz İşbirliği Okulu öğretmenliği görevlerini yapmış ve 1954 yılında Washington Hava Ataşeliği’ne tayin edilmiştir.

30 Ağustos 1959 – 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI yapmıştır.