Yunus Nadi Abalıoğlu

Yunus Nadi Abalıoğlu Biyografisi

Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu ve başyazarı olan gazeteci, yazar ve milletvekili.
Gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu, 1879 yılında Muğla‘nın ilçesi Fethiye’de Seydiler Köyünde doğdu. Abalızade Hacı Halil Efendi’nin oğlu olan Yunus Nadi, ilköğrenimini Fethiye’de yaptı, Rodos adasında Süleymaniye Medresesinde, istanbul’da Galatasaray Sultaniyesinde okudu. Sonra Hukuk Mektebine devam etti. Abdülhamit II‘nin döneminde 1900’da Malümat gazetesinde çalışmaya başladı.

1910’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin çıkardığı Rumeli gazetesinin başyazarı oldu. 1911’de Meclisi Mebusan’a Aydın milletvekili olarak katıldı. 1918’de İstanbul’da Yenigün gazetesini kurdu. 1920’de Muğla Milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 1924’te İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu ve ölümüne kadar başyazarlığını yaptı.

Gazete patronluğu yanı sıra ona büyük servet getiren Manisa Soma’da linyit madeni işletmesi de mevcuttu.

TBMM‘nin 6. dönemine kadar Muğla Milletvekilliğini yapan Abalıoğlu, 28 Haziran 1945 tarihinde tedavi için gittiği Cenevre’de vefat etti.

Anısına her yıl öykü, roman, şiir, karikatür ve sosyal bilimler alanlarında ödüller verilen Yunus Nadi Abalıoğlu‘nun Nadir Nadi Abalıoğlu, Nilüfer Nun ve Leyla Uşaklıgil adlarında çocukları vardı.