Adnan Kısa

Unvan

Prof. Dr.

Ülke

Türkiye

Lisans öğrenimini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü’nde tamamladı. 1991 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1416 sayılı Kanun hükümlerine göre açtığı burs sınavını kazanarak lisansüstü öğrenim için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Yüksek lisans öğrenimini Meharry Tıp Fakültesi’nde (ABD) Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetimi dalında 1995 yılında tamamladı. Doktora öğrenimini 1998 yılında “Sağlık Üretim Fonksiyonlarının Parametrik ve Non-Parametrik Tahmini: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Karşılaştırması” isimli doktora tezi ile Tulane Universitesi’nde (ABD) “sağlık ekonomisi ve politikası” alanında tamamlamıştır.

2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü Merkezi Cenevre’de, Kronik Hastalıklar Yönetim Bölümü’nde sağlık ekonomisti olarak görev yapmıştır. Bu görev sırasınca kronik hastalıkların sağlık sistemlerine maliyetleri, tedaviye bağlığının ekonomik yönü konularına odaklaşarak “Kronik Hastalıkların Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar (Innovative Care for Chronic Conditions)” ve “Uzun Dönemli Tedavilerde Tedaviye Bağlılık ve Etkileri (Adherence to Long Term Therapies)” isimli projelere katkıda bulunmuştur. 1998-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde sağlık ekonomisi ve politikası alanında öğretim üyesi, MBA Program Koordinatörü, İletişim Fakültesi’nde yönetici olarak çalışmıştır.

2007-2008 yılları arasında Sağlık Ekonomisi ve Politikası Danışmanı olarak Wyeth İlaçları’nda çalışmış olup, aynı yıllar içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği işbirliğinde kurulan “Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Platformu’nun” üyesi olarak ilaç endüstrisini temsil etmiştir. Ayrıca 2001-2003 yılları arası, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversites’inde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş olup, 2005 yılından itibaren Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP-İşletme programında yüksek lisans derslerine devam etmektedir.

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası destekli bir çok projede danışman/yönetici olarak görev almış ve 2002-2005 yılları arasında tamamlanan ve finansmanı Dünya Bankası’nca sağlanan Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi’nin (proje bedeli 1 624 000 $) (Türkiye Sağlık Araştırması, Ulusal Sözel Otopsi Çalışması, Ulusal Maliyet Etkililik Çalışması, Ulusal Hastalık Yükü Çalışması) yöneticiliğini yapmıştır

. Ulusal ve uluslararası bilimsel ödüllere sahip olan ve saygın akademik dergilerde yayın kurulu/bilim kurulu üyelikleri bulunan Dr. Adnan Kısa’nın, sağlık ekonomisi, hastalık maliyetlendirmeleri, ilaç ekonomisi, sağlık politikası, sağlık hizmetleri kullanımı, ve karşılaştırmalı sağlık sistemleri konularında çok sayıda İngilizce makalesi olup, İngilizce ve Türkçe kitabı ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Halen Zirve Üniversitesi‘nde rektörlük görevini sürdürmektedir.