Ahmet İnam

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1947

1947 Sandıklı doğumlu. 1971’de ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne doktora öğrencisi olarak girdi. Bu yıldan itibaren, doktora tezini verinceye dek, aynı fakültede Latince ve Eski Yunanca derslerini izledi. 1980 yılında, yardımcı dalı Eski Yunan Edebiyatı, Ana dalı Sistematik Felsefe ve Mantık olmak üzere, doktora sınavlarını pekiyi derece ile verdi. Doktora tezi: “Edmund Husserl’de Mantığın Yeri”.

29.9.1980’de Beşeri Bilimler Bölümüne asistan olarak girdi. Aynı bölümde sırasıyla, 5.11.1980’de öğretim görevlisi, 15.7.1981’de yardımcı doçent ve 21.10.1983’de Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalında doçent oldu. Nisan 1989’da profesörlüğe atandı. 16 Mayıs 1994-5 Haziran 2000 tarihleri arasında Felsefe Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

Haziran 2003 tarihinde başladığı ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

Mantık, bilim felsefesi, bilgi teorisi başta olmak üzere, felsefe tarihi, kültür felsefesi ve ahlak felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Amacı, çağımızdaki insanı, bilim, sanat, din ve kültür etkinlikleri içinde kavramaya çalışmak.

İngilizce’nin yanında, Almanca, Fransızca, Latince ve Eski Yunanca’dan okumalar yapabiliyor.

Önceki yıllarda Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı’nın şiir ödülü Seçici Kurul ve Elektrik Mühendisliği Dergisi yayın kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Kitle İletişim Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik dergisi, Doğu Batı Dergisi, Dini Araştırmalar Dergisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bilimname Dergisi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın danışmanlığı yapmaktadır Ayrıca Felsefe Dünyası Dergisi yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte Jahrbuch der Internationalen Schoupenhauer-Vereinigung, İslami Araştırmalar Dergisi yazı kurulu, TÜBITAK Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Danışma ve Yayın Kurulu, Milli Eğitim Dergisi Yayın Kurulu ve Kültür Bakanlığı Araştırma ve İnceleme Eserleri Yayın Danışma Kurulu üyesidir.

2003 yılında Yeditepe Felsefe, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilimname, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi için, 2004 yılında Erdem Dergisi, Felsefe Dünyası, Yeditepede Felsefe, Milli Eğitim Dergisi, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ve Felsefe Tartışmaları için hakemlik yapmıştır.

Mart 2002 tarihinde “TUBA Bilgi Toplumuna Geçiş” konferansını ve Eylül 2003 tarhinde ise İstanbul Kültür Üniversitesinde Mantık Matematik ve Felsefe I.Ulusal Sempozyumunu düzenlemiştir.

Ocak 2003 ve Şubat 2004 tarihlerinde “Üniversitede Öğrenci-Öğretmen ilişkileri” konulu seminerler vermiştir.

2004 yılında TÜBİTAK AR-GE Eşgüdüm Daire Başkanlığı Bilimsel Toplantı Danışmanlığı yapmıştır.

1987-1992 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri, 1982-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi D.T.C.F., Felsefe bölümünde dersler ve 1992-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler’de doktora dersleri vermiştir. 1995-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde dersler vermiştir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

* Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 1995-1996 Yılı En İyi Eğitimci Ödülü,
* ODTÜ’de verilen 2000 yılı Üstün Akademik Başarı Ödülü (1. Grup),
* 1999-2001 yılı Üstün Akademik Başarı Ödülü,
* Türkiye Yazarlar Birliği 2003 yılı Yılın Fikiradamı ve Sanatçıları, Edebi Tenkit ödülü sahibidir.

Prof.Dr. Ahmet İnam, ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu akademik danışmanlığını sürdürmektedir.

Uluslararası Schopenhauer Derneği ile Michael Polanyi Derneği, Türkiye Felsefe Kurumu üyesi ve Türk Felsefe Derneği Başkan Yardımcısıdır.

2005’e kadar yayınlanmış olan kitapları;
1. Yönteme Hayır, (P.K.Feyerabend’dan çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.
2. İyinin ve Kötünün Ötesinde, (F.Nietzsche’den çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.
3. Ahlakın Soy Kütüğü Üzerine, ( F.Nietzsche’den çeviri), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.
4. Gülden ile Hoca, Promete Yayınları, Ankara, 1994.
5. Edmund Husserl Felsefesinde Mantık, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.
6. Ararken: Edebiyat Yazıları, Su Teni Yayıncılık, Ankara, 1996.
7. Düşten Düşünceye, İmge Yayınevi, Ankara, 1996.
8. Sinema Akımları, (Derleyici olarak), Med-Campus 126 Proje Yayınları, Ankara, 1996.
9. Filiz, Nerdesin?, (Roman), Zed Yayıncılık, İstanbul, 1997.
10. Keşiş, Cinler ve Tanıklar, Seba Yayınları, Ankara, 1998.
11. Hıyaran, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1997.
12. Teknoloji Benim Neyim Oluyor?, Alamuk Yayınları, Ankara, 1993, 2. baskı ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 1999.
13. Dünya Gönülden Gönüle, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 1999.
14. Bilimin Bin Bir Yüzü, Vadi Yayıncılık, Ankara, 1999.
15. Yolculuk Hazırlıkları, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
16. Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000.
17. Teknoloji ve Mühendislik Üzerine Bir Yorum, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2000.
18. Gönülden Bilime Yolculuklar Kitabı, Hece Yayınları, Ankara, 2002.
19. Şen Bilim, (F. Nietzsche’den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 2002.
20. Denemenin Ardında:Edebiyat Yazıları, Hece Yayınları, Ankara, 2003.
21. Eleştirinin Kıyılarında, Hece Yayınları, Ankara, 2003.
22. Şiir Gerçek İçinde, Gerçek Şiir İçinde, Simge, 2004.
23. Dolanmalar, Hece Yayınları, Ankara, 2004.
24. Şen Bilim, (F. Nietzsche’den çeviri), Say Yayınları, İstanbul, 2004.

Yönetmiş olduğu tezler;
MASTER TEZLERİ

1. “Sirl Karl R.Popper’s Conventionalism” Semiha Akıncı, 1984.
2. “T-Theoreticity of the Single-Case Propensity Conception of Probability”, David Grünberg, 1988.
3. “Reason and the Emancipation of Society: A Study of Jurgen Habermas and the Theory of Knowledge in Critical Theory”, Ahmet Çiğdem, 1988.
4. “Conventionalism in Geometry as an Instance of the Impact of Geometrical System on the Philosophy of Science”, Bülent Gözkan, 1992.
5. “Günümüz Amerikan İngiliz Felsefesinde Bilinç Problemine Bir Bakış”, Şeref Günday, DTCF, Ankara Üniversitesi, 1992.
6. “Authenticity, Truth Content, Reality of a Work of Art”, Zafer Özgen, 1992.
7. “The Evolution of Materialistic Thought in the Pre-Socratic Period”, Halil Şeref Turan, 1993.
8. “Facts and Theories: An Indispensible but a Misleading Distinction”, İlhan İnan, 1993.
9. “The Concept of Freedom in Kant’s Philosophy”, Enver Orman, 1993.
10. “Karl Jaspers’ta Tanrı Fikri”, Süleyman Dönmez, Gazi Üniversitesi,1995.
11. “Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin Nihilizmi”, Birol Dok, Gazi Üniversitesi,1996.
12. “Marxian Concept of Materialism in the Making: The Critique of Ludwig Feuerbach’s “Inconsistent Materialism” in Karl Marx”, Alp Çakaloz, 1996.
13. “Hannah Arendth’te Şiddet ve Şiddetin Kaynağı”, Songül Demir, Gazi Üniversitesi,1998.
14. “Philosophical Aspects of Artificial Intelligence”, Murat Faik Yaren, 1998.
15. “Why Does Ricoeur Consider Psychoanalysis as Relevant For Philosophical Discourse”, Ahmet Selim Tümkaya, 1998.
16. “Hegelian Contradiction in Thought and Kierkegaardian Contradiction in Life: An Attempt to Demonstrate the Relation Between Logic and Life”, Demet Kurtoğlu, 1999.
17. “How Can We Save Scientific Progress in the Face of Incommensurability with the Help of Hermeneutics”, Ayşe Gülin Günal, 1999.
18. “A Study on Idea of Freedom in Kant’s Critical Philosophy”, İsmail Duran, 1999.
19. “Education As A Moral Matter: Normative Ground of the Epictetian Education”, Aslı Yetimoğlu, 2000.
20. “Hegel’s Notion of the End of History”, Savaş Yazıcı, 2001.
21. “A Critque of the Individuation Problem in the Philosophy of Internal Relation”, Kadir Sinan Çelik, Nisan 2002.
22. “The Role of Other in the Hegelian Self Consciousness”, Meryem Uçar, Eylül 2002.
23. “Technological Rationality and One Dimensional Man”, Soner Soysal, Aralık 2002.
24.”Intersubjectivity and Problem of Freedom”, Güçlü Ateþoðlu, Eylül 2003.

DOKTORA TEZLERİ

1. “On the Possibility of Epistemic Justification: A Semanticoepistemic Approach”, David Grünberg, 1994.
2. “Knowledge and Immortality on the Structure of Transference of Scientific Knowledge in terms of Royce’s Community of Interpretation”, Galip Valiu, 1994.
3. “The Change in Rule-Governed Practices in Wittgenstein’s Later Philosophy”, Aydan Turanlı, 1994.
4. “The Realism – Antirealism Debate in Contemporary Philosophy and its Practical Implications”, Hasan Aslan, 1995.
5. “The Problem of Solidarity in Whitehead’s Pluralistic Universe”, Ertuğrul Rüfayi Turan, 1995.
6. “An Inquiry to the Modern Conception of Self Articulated, Disarticulated”, Levent Y. Kavas, 1995.
7. “A Realistic Conception of Morality”, Erdal Cengiz, 1996.
8. “The Transformation of the Concept of Freedom in Modern Philosophy”, Zerrin Oral Kavas, 1996.
9. “Sextus Empiricus’ Problem of Criterion”, Örsan Öymen, 1999.
10. “The Scope of Cartesian Epistemology”, Halil Turan, 1999 (Prof. Dr. Teo Grünberg ile birlikte).
11. “Nietzsche’s Concept of Drive and Metaphor as a Guide to His Philosophy”, Metin Coşar, Eylül 1999.
12. “An Epistemic Defense of Rationality in Scientific Knowledge”, Halilrahman Acar, Ocak, 2000.
13. “The Problem of Transcendence: Time or Thought and the Question of Unity of Being in Hermeneutical Ontology”, Şefik Deniz, Şubat 2001.
14. “The Ground of Law and Being Human:A Kantian Antinomy and its Repercussiions in Kant, Heideggerand Levinas”, Elif Çırakman, PhD, Temmuz 2001.
15. “Justice and Justification”, Sedat Yazıcı, PhD, Ocak 2002.
16. “An Analysis in Conditional”, Mustafa Dağlı, Eylül 2002.
17. “Husserl’s Conception of Intentionality”,Servet Gözetlik, PhD, Eylül 2003.
18. “Ousia and Tragedy: An Ontological approach to Aristotle’s Poetics”, Volkan Aytemiz, MA, Eylül 2004.