Aydın İşçimen

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1958

Şehir

Ankara

Ülke

Türkiye

1958 yılı Ankara doğumludur. İlkokulu Ankara’da bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi sırasıyla Frankfurt International School ve Ankara Maarif Kolleji’nde bitirdi. 1975-76 döneminde başladığı İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki tıp eğitimimi 1982 yılında tamamladı.

Zorunlu hizmet yasası nedeniyle 1982-83 yıllarında Erzincan, 1984 yılında Kars-Ardahan’da pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1985 yılında açılan uzmanlık sınavını kazanarak İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimime başladı.

Uzmanlık eğitimimi 1990 yılında “Negatif paterji testinin histopatolojisi” başlıklı tezi ile tamamladı. Yine İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda 1990-1992 yılları arasında uzman olarak görev yaptıktan sonra 1992 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna alındı. 1998 yılında girmiş olduğu sınav neticesinde Doçentlik unvanına hak kazandı. Ekim 2004’te profesör oldu. Halen İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yaptığı süre içerisinde ağırlıklı olarak Behçet Hastalığı, Kryoşirürji-Dermatoşirürji ve Cinsel Temas ile Bulaşan Hastalıklar konularında çalıştı. Halen kliniğimizin kryoşirürji ünitesinden sorumlu olup, Prof. Dr. Server Serdaroğlu ile birlikte Veneroloji Bilim Dalı bünyesinde görev yapmaktadır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin yayın organı olan Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi dergisinin uzun süre yardımcı editörlüğü görevini yürüttü. 1996-97 yıllarında Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği yönetim kurulunda muhasip üye olarak görev yaptı. İstanbulda 1988 yılında düzenlenen XII. Ulusal Dermatoloji Kongresi ile yine İstanbul’da 1991 yılında düzenlenen Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-I, 1993 yılında düzenlenen Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-II ve 1995 yılında düzenlenen Joint Meeting ile1997 yılında düzenlenen Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-III gibi bilimsel organizasyonların düzenleme kurullarında çeşitli görevler aldı.

1991 yılında düzenlenmiş olan Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu-I bünyesindeki Kemal Turgut Araştırma Ödülü için “Paterji testinde sabit pikür derinliği sağlayan yeni bir yöntem üzerine” başlıklı çalışması ve kendi geliştirmiş olduğu aplikatör ile başvurdu ve jüri tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.