Banu Dayanç Kıyat

Unvan

Dr.

Şehir

İstanbul

Ülke

Türkiye

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-MBA (Pazarlama Uzmanlık)  yüksek lisansını,  2003 yılında, birincilikle tamamladı.

2008-2012 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim, Halkla İlişkiler Bilim Dalında, “Kurumsal İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati İlişkisi: Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumlar Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tezini yazarak doktorasını tamamladı.

Mesleki olarak 2001- 2005 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve 2003-2008 yılları arasında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalıştı.

Şu anda Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Verdiği dersler: Halkla İlişkiler Kuram ve Uygulama, Reklam, Kamuoyu Araştırmaları, İletişim Tarihi, Pazarlama Stratejileri, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, İletişimde Etik, İletişim Danışmanlığı, Organizasyon Yönetimi, Genel İşletme, Yönetim Ofisi ve İletişim Becerileri, Entegre Bilgisayar.

Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görev yapmaktadır.