Bayram Kodaman

akademisyen, tarihçi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinin Çamharman köyünde 1943 yılında doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Yalvaç’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümüne asistan olarak girdi. Aynı kurumda “Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi” adlı teziyle doçent (1976), “Hamidiye Hafif Süvari Alayları ve II. Abdülhamid’in Doğu Anadolu Politikası” adlı eseriyle profesör oldu. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (1982-85) ve 1986’dan itibaren Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Türk Tarih Kurumu üyesiydi.

12 Nisan 2021 tarihinde Isparta’da vefat etti.

ESERLERİ:
“Şark Meselesi Işığında II. Abdulhamid’in Doğu Anadolu Siyaseti (1983)”, “Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu”, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi (1987), 1897 Türk-Yunan savaşı (Tesalya Tarihi), “Türkler-Ermeniler ve Avrupa (çeviri, 1994)”, “Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi (1996)”, “Hafız İbrahim Demiralay’ın Hatıratı / Isparta’da Millî Mücadeleyle İlgili Belgeler (Hasan Babacan ile, 1998), “Cumhuriyet’in Tarihi-Fikri Temelleri ve Atatürk”, “Ermeni Macerası (2001)”, “Mustafa Reşid Paşa’nın Paris Elçilikleri (Tez).”

HAKKINDA YAZILANLAR:
Türk Sağı Sözlüğü Hüdavendigar Onur (2001).

HAKKINDA YAZILANLAR

II. Abdülhamid’in Doğu Siyaseti
Hüdavendigâr Onur / Dokuz Sütun / 28 haziran 2021

Emperyalist güçlerin Doğu Anadolu’ya önem vermesi ve etnik bakımdan buradaki toplumları sürekli Türklere karşı kışkırtmasının nedenlerini Şark Meselesinde aramak doğru olur kanaatindeyiz. Hıristiyan Avrupa için “Türklerin Avrupa’dan kovulması hatta Anadolu’dan Orta Asya’ya sürülmesi” olarak tarif edilebilir.
Türklerin İslamiyeti seçtikten sonra tüm Müslümanların hâmisi olarak öne çıkması, Şark Meselesinin temelini oluşturmuş, Avrupa’da ‘Türk’ en büyük sorun olarak görülmüştür. Malazgirt Savaşı, Haçlı ordularının Selçuklu Türkleri tarafından püskürtülmesi, İstanbul’un fethi gibi Dünya Tarihinin önemli çıkışları, Avrupalının uykularını kaçırmıştır.

Ermeni sorunu ve günümüzde hâlâ devam eden terör örgütü PKK meselesi, başarıya ulaşamamıştır. Kürtlerin büyük bir bölümünün Müslüman olması, PKK/YPG’ye yüz vermemesi emperyalizmin oyununu sekteye uğratmıştır. Bu nedenle Şark Meselesi, günümüzde hâlâ sürmektedir. Çünkü Türkler Avrupa’dan çekilse de, Anadolu’dan kopartılamamıştır.
*
Köşemizde bugün Şark Meselesine değinmemizin nedeni elimizde güzel bir yapıt var. Bunu size tanıtmak istedik. Bayram Kodaman’ın kaleme aldığı “Şark Meselesi Işığı Altında Sultan II. Abdülhamid’in Doğu Anadolu Politikası” adlı kitabı, konuyu enine boyuna incelemektedir. Orkun yayınevi tarafından 1983 yılında yayınlanan eser beş başlık altında hazırlanmış olup önemli bilgiler içermektedir.

Birinci kısım “Hamidiye Hafif Süvari Alayları”, ikinci kısım “II. Abdülhamid ve Aşiret Mektebi”, üçüncü kısım “II. Abdülhamid’in Bir Politika Uygulaması”, dördüncü kısım “II. Abdülhamid Devrinde Hakkâri Sancağında Nesturiler ve İngiliz-Rus Emperyalizmi” beşinci kısım ise “Ermeni Meselesinin Doğuş Sebepleri” başlığını taşımaktadır.

Yapıtta ayrıca, “Aşiretlerin alay kurma isteği”, “Hamidiye alayları”, “Şeyh Ubeydullah sorunu”, “Hakkâri sancağında dış tahrikler”, “Emperyalizm ve sömürgecilik” gibi birçok ara başlık yer alıyor.