Bengi Vargül

Bengi Vargül, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Bengi Vargül, aynı üniversitede televizyon haberciliği alanında lisansüstü eğitimini tamamladı.

Kariyerine, 1992 yılında TRT Haber Merkezi’nde başladı. 1997-2000 yılları arasında da NTV Haber Merkezi’nde devam etti. London Canning School’da iletişim, ikna teknikleri ve farklı kültürlerle iletişim teknikleri konularında eğitim aldı.

TAV Havalimanları’nda 14 yıldır görev yapan Vargül, 2012 yılından bu yana Kurumsal İletişim Direktörlüğünü sürdürüyor.

Bu çerçevede TAV Havalimanları ve iştiraklerinin iletişim stratejilerinin bütünleşik olarak oluşturulması ve gerçekleştirmesi için medya ilişkileri, etkinlik yönetimi, sürdürülebilirlik iletişimi, kurumsal kimlik ve tasarım süreçlerinin yönetimi konusunda sorumluluk üstleniyor.

Dört yıldır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kurumsal İletişim Sertifika Programı’nı sürdüren Bengi Vargül, çeşitli üniversitelerde de iletişim dersleri veriyor.

Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

TÜHİD üyesi; Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK üyesidir.